Artist Showcase

Hamovit bowl Lloyd Hamovit Elardo bowl 1 Larry Elardo
Hamovit sculpture Lloyd Hamovit Elardo vessel 1 Larry Elardo
Hamovit lamp Lloyd Hamovit Elardo bowl 2 Larry Elardo
Hamovit serving dish Lloyd Hamovit Elardo teapot 2 Larry Elardo
Hamovit teapot 1 Lloyd Hamovit Soucy kettle Nancy Kemp-Soucy
Hamovit teacher 2 Lloyd Hamovit Dan Ryan Fish Dan Ryan